Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szakmai program

2009.09.08
SZAKMAI PROGRAM
2009
 
 
 
2014. Csobánka, Béke u. 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fenntartó:
Életvirága Alapítvány
2014. Csobánka, Béke u. 65
 
 
 
Családi napközi neve: Aprajafalva Családi Napközi
 
 
Címe: 2014. Csobánka, Béke u. 65
       T: 06-30/230-19-40
         E-mail: eletviraga.alapitvany@gmail.com
 
 
 
A programért felelős neve: Koncz Kinga Hédy
 
 
A programért felelős címe: 2014. Csobánka, Béke u. 65
Tel:06-30/230-19-40
 
 
 
Érvényességi terület: Csobánka, Pilisszentkereszt, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Pomáz, Szentendre, Budakalász.
 
 
 
 
 
 
 
 
„Szeresd a gyermeket,
 a lét fénye ő,
 esteledik, hogyha megy,
 hajnalodik, hogyha jő.”
                /Móra Ferenc/
 
 
 
 
 
APRAJAFALVA CSALÁDI NAPKÖZI MINŐSÉGPOLITIKÁJA
 
 
 
·        Az ellátásunkat igénybe vevő gyermekek napközbeni ellátása családias körülmények között, meleg, szerető, elfogadó környezetben.
·        Elsődleges célunk a gyerekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének biztosítása.
·        Jelenleg azonos korú gyermekeket fogadunk (1,5-3 éveseket) akikből stabil közösséget kívánunk kialakítani.
·        A szakmai programunk összeállításánál és megvalósításánál különös gondot fordítunk a gyermekek egyéni igényeinek, szükségleteinek figyelembevételére, önkifejezésük, és közösségi érzésük kifejlődésének segítésére szakemberek (fejlesztő pedagógus, pszichológus) bevonásával.
·        Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a testmozgás, az egészséges életmódra nevelés, a természetet szerető és óvó szemléletük kialakítására.
·        Lehetővé kívánjuk tenni, hogy a gyermekek szülei családi életük, a gyermeknevelés mellett helytállhassanak a munka világában, ezért szerető, családias légkört teremtünk gyermekeik számára.
 
 
 
 
 
 
APRAJAFALVA CSALÁDI NAPKÖZI KÜLDETÉSE
 
 Pedagógiai hitvallásunk :
 
1. Biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, élmény és fantázia világa gazdagodhat, és
kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége.
 
2. A családi napköziben folyó nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti.
 
3. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Ezen tulajdonságok megszerzése közben sajátíthatják el a társadalmi együttélés alapvető szabályait, mely a későbbiekben segíti a társadalomba való beilleszkedésüket. Az élet első éveiben ezt csak az
egyéni fejlődési ütemükhöz igazodó fejlesztéssel lehet elérni.
 
Családi napközink létrejöttének célja :
 
A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elsődleges elősegítése családias, derűs, nyugodt, szerető környezetben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, feltétel nélküli elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.
 
Legfőbb törekvésünk, hogy kiaknázzuk a családi napköziben rejlő lehetőségeket, és biztosítsuk a gyerekek 1,5 éves kortól 4 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő gondozását, nevelését, családias, meleg környezetben, a Csobánkán és környékén élő családok segítése érdekében.
 
A családi napközi működési rendjét a „Házirend” szabályozza.
 
A családi napközi munkanapokon napi 10 órában működik (reggel 7 órától, délután 17 óráig).
 
A gyermekek gondozását-nevelését megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező szakember végzi (okl. mentálhigiénés végzettség és családi napközit működtető végzettség).
 
A gyermekek korának megfelelő egészséges étkezés biztosítva van.
 
A gyermekek egészséges fejlődését a település gyerekorvosa és a helyi védőnő figyelemmel kíséri.
 
Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, egyéni és csoportos megbeszéléseket.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRAJAFALVA CSALÁDI NAPKÖZI BEMUTATÁSA
 
 
A családi napközi elhelyezkedése
 
A családi napközi jol megkozelithető, az autóval érkező szülők
részére elegendő parkolóhely áll rendelkezésre.
 
Gondozott, bekerített, elkülönített árnyékos kertben levegőzhetnek,
játszhatnak a gyerekek.
 
Ellátottak köre:
-         1,5 éves kortól- 4 éves korig.
-          
Mindazon családok igénybe vehetik a családi napközit, akiknek szükségük van arra, hogy napközben mások gondoskodjanak gyermekeikről: a dolgozó, hivatásukat gyakorló, a GYES mellett munkát vállaló, a gyermeküket egyedül nevelő, a tanuló szülők. A gyermek felvételét
a szülő kezdeményezheti.
 
Tárgyi feltételek:
A családi napközi tárgyi feltételrendszerét a törvényi előírásoknak megfelelően alakítottuk ki.
A játékok a bölcsődés és az óvodás korosztálynak megfelelő
A hiányzó illetve pótlásra szoruló játékokat a pályázati forrásból egészítjük ki.
Az Aprajafalva Családi Napközi egy családi házban működik, amely áll egy előtérből (fogasok és szekrények a gyermekek holmijának számára), egy konyhából étkezővel, egy játszószobából, egy nappaliból, illetve egy vizesblokkból, továbbá tartozik hozzá egy elkerített, jól felszerelt játszókert a gyermekek számára.
A belső berendezés a gyermekek méretének, szükségleteinek megfelelő, könnyen tisztántartható, esztétikus.
 
Előtér: kerámia padlólap burkolat, szekrények, fogasok, cipős szekrények a gyermekek számára.
 
Játszószoba: padló, polcok, szekrények, ágyak.
Étkező: gyermekekhez illő méretű asztalok, székek.
Vizesblokk: csúszásmentes kerámia padlólap burkolat, mosdó, kád, WC , gyermekfellépők, fedeles szeméttároló, polcok a pipereeszközöknek.
 
 
Étkeztetés
Az gyermekek étkeztetését az életkori szükségletek figyelembe vételével, és a kórszerű táplálkozási elvek betartásával kívánjuk biztosítani. A gyermekek étkezését a saját konyhánkban készített reggeli, tízórai, ebéd formájában biztosítjuk.
 
 
Nyitva tartási idő: 8 – 17 óráig
Rugalmasan alkalmazkodva a szülők munkarendjéhez.
 
Kapcsolattartás a szülőkkel
1. Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás
2. Családlátogatás előzetesen
3. Felvétel előtti szülői értekezlet, bővebb tájékoztatás
4. Szülővel történő fokozatos beszoktatás
5. Egyéni bánásmód – gondozás
 
Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a helyi óvodával, hiszen Csobánkán több gyerekes családoknak segítünk, így a testvérek a helyi óvodában vannak.
 
Módszertani hospítálási lehetőséget biztosítunk a Fehér Kereszt Alapítvány számára, ill. folyamatos szakmai konzultációs kapcsolatban állunk az Alapítvánnyal.
 
Mivel a településen a 3 év alatti korosztály számára nincs jelenleg megoldva az ellátás, a Csobánka Önkormányzat Szociális Bizottságával folyamatos együttműködést kívánunk megvalósítani, annak érdekében, hogy rászoruló gyerekek ellátását is fel tudjuk vállalni.
 
Továbbá folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk fenn az ÁNTSZ területi munkatársaival.
 
 
 
A CSALÁDI NAPKÖZIBEN AZ ELLÁTÁS, A GONDOZÁS – NEVELÉS MEGVALÓSULÁSA
 
 
A családi napköziben való gondozás – nevelés alapelvei:
_ A gondozás és nevelés egységének elve
_ Az egyéni bánásmód elve
_ Az állandóság elve
_ Az aktivitás, az önállóság segítésének elve
_ A pozitívumokra támaszkodás elve
_ Az egységes nevelő hatások elve
_ A rendszeresség elve
_ A fokozatosság elve
 
 
 
A gondozás és nevelés egységének elve:
_ Jól tudjuk, hogy a gondozás és a nevelés a ránk bízott gyermekek esetében elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a
gondozás szűkebb fogalom. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.
 
Az egyéni bánásmód elve:
_ Abból a tényből kiindulva és a tényt elfogadva, hogy nincs két egyforma
gyermek; igyekszünk meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíteni a gyermek fejlődését.
 
Az állandóság elve:
_ A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága növeli az érzelmi biztonságot.
 
Az aktivitás, az önállóság elve:
_ A gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitás iránti vágyat. Ezért a gondjainkra bízott gyermekek részére biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtésére törekszünk, és a próbálkozásaikhoz elegendő időt biztosítunk. Fontos számunkra a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése.
 
A pozitívumokra támaszkodás elve:
_ A nevelési filozofiánk alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása,
megerősítése, elismerése. Ezzel biztosítjuk a pozitív én-kép kialakulását, és azt a pszichikus állapotot, melyben a gyermek sikeresen próbálkozhat újabb „feladatok” megoldásával.
 
Az egységes nevel hatások elve:
Igyekszünk – a gyermek elfogadásában, és öntevékenységének
biztosításában egyetérteni. Az alapvető erkölcsi normákat egyeztetjük, és
nézeteniket, nevelői gyakorlatunkat egymáshoz közelíteni.
 
 
A rendszeresség elve (az ismétlődés):
Tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, és növeli a gyermek biztonságérzetét.
 
A fokozatosság elve:
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatását teszi lehetővé.
Továbbá segíti az alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok
megismerését, és a szokások kialakulását.
 
 
Napirend
 
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozá feltételeit biztosítja. Megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A gondozás-nevelés folyamatában az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, játék, alvás) a gyermekek jó közérzetét is megteremtik.
Az optimális napirenden belül az egyes gyermekek igényeit úgy kell
kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető legyen a rendszer, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről, miközben kiiktatódik a várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja.
A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják az évszakok, a csoportlétszám és egyéb tényezők (pl.:családi napközi nyitása, zárása) is.
Kialakításának további feltételei a személyi állandóság , a tárgyi
feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele.
A jó napirendet folyamatosság és rugalmasság jellemzi. Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása.
A családi napköziben folyó nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését különböző, a gondozó által készített feljegyzések, és dokumentumok szolgálják (pl.: csoportprogramok).
Napirendünk kialakításánál igyekeztünk szem előtt tartani, hogy a legtöbb időt a játékra fordítsuk. Lehetőség szerint legyen rendszeres a komplex foglalkozásokra szánt idő, figyelembe véve a játékba integrált tevékenységekkel elsajátítható ismereteket. A gondozó maga dönt arról, hogy egy-egy napon mely tevékenység kap nagyobb hangsúlyt.
 
A napirend igazodik:
 
-         A gyermekcsoport életkori összetételéhez
-         Fejlettségéhez
-         Szükségleteihez
-         Befolyásolják az évszakok, az időjárás
-         A gyermek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevétele.
 
 
 
 
 
 A gondozás- nevelés főbb helyzetei:
 
Gondozás:
A gondozás (öltözködés, tisztába tevés, illetve a WC- használat, kézmosás, étkezés) és a játék a mindennapi élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben a lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése.
Egyéni bánásmód – gondozás:
A gondozó fontos feladata, hogy a közösségbe kerülő kisgyermekeknek meleg,
szeretetteljes odaadással segítse a fejlődését. Figyelembe kell venni a kisgyermek életkorát, fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetőséget ad a gondozónak a gyermek napi hangulatát, a fizikai és pszichés állapotát is figyelembe venni. Minden gyermek részére fontos az, ahogy megfogja a gondozó, hogyan mosdatja, pelenkázza.
 
Szobatisztaságra nevelés
 
Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, WC használat a gyermek fejlettségének megfelelően történjen.
A pelenkás gyermeket minden étkezés előtt, illetve szükség szerint teszünk tisztába. A tisztába tevés alatt a gyermekkel barátságosan viselkedünk. Bevonjuk őt a műveletekbe. A tevékenységet finom mozdulatokkal végezzük, hogy fájdalmat, kényelmetlenséget semmiképpen ne okozzunk neki. A pelenkázás után fertőtlenjük a pelenkázó asztal felületét. Minden alakalommal mi is és a gyermek is kezet mos.
 
A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen tervezzük meg, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra. Ez kb. 2-2,5 éves korban, ha egy-egy alkalommal tisztázásnál száraz a gyermek pelenkája, vagy ő kéri a bilit, rövid időre ráültetjük a bilire, WC-re. Mellette maradunk, míg a gyermek a szükségletét végzi, de semmiképpen nem adunk ennivalót vagy játékot a kezébe. Megdicsérjük, ha sikerül a művelet, de nem marasztaljuk el sikertelenség esetén. Ha már volt néhány sikeres próbálkozás és néhány óra után is száraz a gyermek pelenkája, akkor egy-egy délelőttöt tölthet már bugyiban. Időnként tapintatosan felajánljuk számára a bili vagy WC használatát, de nem szabad őt erőltetni, vagy hosszú ideig a bilin ültetni.
 
Kényelmes eszközök, ruházat (gyermekméretű WC ülőke, dobogó, vállon gombolós nadrág) biztosításával segítheti a gyermek szobatisztává válását.
 
Az óvodás, iskolás gyermekek számára már fontos az intimitás. Az ellátást nyújtó személy hasson oda, hogy a gyermekek is tartsák azt tiszteletben.
A WC-t önállóan használó gyermekeknél esetlegesen jelentkező nehézségek (pl. székrekedés) észrevétele és megoldásának segítése fontos feladata a családi napközi működtetőjének.
 
Mosakodás
 
Pelenkázás, WC és bili használat után minden alkalommal kezet mosatunk a gyermekekkel. Ehhez biztosítjuk számukra a szappant, folyékony szappant, a folyó melegvizet, minden gyermek számára külön jelével ellátott törölközőt. Minden gyermeknek van külön fésűje, a már fogat mosóknak pedig saját fogkeféje, fogmosó pohara bejelölve és fogkrémje.
 
Ezek az eszközök a gyermekek számára könnyen hozzáférhetőek és esztétikusak. Jó, ha van a tisztálkodó- vagy más helyen egy olyan nagyságú tükör, amiben a gyermekek a teljes alakjukat látják. Ez segít az énkép kialakulásában. Az óvodás korúak már többnyire önállóan mosakodnak és fésülködnek, de esetenként szükségük lehet a felnőtt segítségére. Az iskolásoknál a felnőtt feladata elsősorban az ellenőrzés.
 
Öltözködés
 
Az öltözködésre is mindig biztosítunk megfelelő helyet és időt a gyermekek számára.
 
A kisebbeket - a gyermek közreműködését kérve és elfogadva - mi öltöztetjük fel.. A nagyobbakat - akik már önállósodni próbálnak - kis székre, padra vagy földre tett matracra ültetjük, ahol kényelmesen próbálkozhatnak az egyes ruhadarabok felvételével. Semmiképpen nem sürgetjük őket, hiszen a begyakorláshoz sok idő kell, de gyakori dicsérettel ösztönözzük őket a sikerre.
 
Rendszeresen megbeszéljük a szülőkkel, hogy a gyermekekre önállósodást segítő ruházatot adjanak. A helyes öltözködés nemcsak az időjárás változásai ellen véd, hanem fejleszti a gyermek ízlését, esztétikai érzékét.
 
 Alvás, pihenés
 
A gyermekeknek életkoruk és egyéni igényeik szerint van szükségük a pihenésre. A gyermekeknek külön fekhelyet és igény szerint délelőtti, délutáni alvási lehetőséget biztosítunk. A gyermekek egymásba rakható ágyakon alszanak. Alváshoz csendes, nyugodt légkört teremtünk, mese, halk zene alkalmazásával.
 
 
 
 Levegőzés
 
A gyermekek számára igen lényeges, hogy minél több időt töltsenek a tiszta, szabad levegőn. A levegőzésre jó lehetőség a séta, esetenként kisebb vásárlásokkal, kirándulásokkal egybekötve. A családi napközi területén kívüli tevékenységekhez kérjük a szülők írásbeli hozzájárulását. Ezek a programok nagyobb balesetveszélyt rejtenek magukban, így a gyermekek fokozottabb felügyelete indokolt.
 
A napfény káros hatása és a kisgyermekek bőrének érzékenysége miatt fokozott figyelmet fordítunk az erős napsugárzás elleni védekezésre. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy: 11-15 óra között ne érje a gyerekeket közvetlen sugárzás. A gyermekek bőrének és érzékenységének megfelelő fényvédő krémet használunk. Az erős napfénytől védjük a gyermekek fejét sapka, kendő, testüket trikó, kising használatával. Gondot fordítunk a réteges, kényelmes a szabad mozgást segítő esztétikus öltözékére.
 
Mozgás
 
A mozgás a gyermek lételeme, egészséges fejlődésük fontos eszköze. Sokat másznak, futnak, izegnek - mozognak, ugrándoznak. Napközben a rendszeres mozgás mindenféle formáját gyakorolhatják a gyermekek.
 
Étkezés
 
A gyermekek táplálása is mindig az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. A napirendünk lehetővé teszi, hogy minden gyermek nyugodt körülmények között étkezhessen.
 
A gyermekek már kis csoportokban ülhetnek az asztalhoz, ha már egyedül le tudnak ülni, illetve fel tudnak állni, és az ételadagjuk nagy részét önállóan el tudják fogyasztani.
 
Új ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak egy kis mennyiséggel kínáljuk a gyermeket és csak akkor adunk neki többet, ha szívesen fogadja.
 
Az ételből minden gyermek egyéni étvágyának megfelelő mennyiséget kap. Soha nem kell egyetlen kanállal sem többet fogyasztani a kívántnál. Fokozza a gyermekek étvágyát, ha nem sürgetjük őket, és az étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermek tudását gyarapítják.
 
Fokozatosan kialakulnak - a felnőtt példa hatására - az egészséges és kultúrhigiénés táplálkozási szokások. Ezt segíti az esztétikus étel, terítés és tálalás is. Minden gyermeknek megfelelő méretű terítéke van. Fontos, hogy az étkezések teljes időtartamában folyadék van a gyermekek asztalán.
Az étrendet legalább egy hétre előre tervezzük meg, megmutatjuk a szülőknek, hogy figyelembe tudják venni az otthoni ételek tervezésénél.
Az étlap tervezésébe a gyermekek is bevonjuk: igényeiket, ízlésüket a lehetőségekhez mérten figyelembe vesszük. Ugyanígy tiszteletben tartjuk a vallási vagy nemzetiségi okokból fakadó étkezési szokásokat is. Az egészségügyi okokból előírt diétát, egyéni étrendet betartjuk minden esetben. Folyamatosan figyelembe vesszük, hogy a gyermekek ízlése változhat.
 
A játék
 
A kisgyermeknek természetes életformája, központi tevékenysége és legfőbb öröme a játék. A játék segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi- az értelmi- az érzelmi és a szociális fejlődést.
A gyermek játékát elsősorban a megfelelő hely, idő, légkör és eszköz biztosításával tudjuk segíteni. Követjük a gyermekek kezdeményezéseit, magatartásunkkal, javaslatainkkal, információinkkal támogatjuk az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményezzük, szerepet vállalunk a játékban, ötleteinkkel színesítjük azt. Közben sokat beszélgetünk a gyermekekkel, gyakorta teszünk fel kérdéseket nekik, melyek szélesítik gondolatkörüket, figyelmüket környezetük és tevékenységeik jellemzőire irányítják.
 A játék területek kialakításánál figyelünk arra, hogy legyen lehetőség aktív és csendes játékra, pihenésre, piszkolással járó tevékenységek (festés, vizezés) végzésére, és aktív mozgásra. A játékoknak állandó helyük van, ez ösztönzi a gyermekeket az önállóságra és rendszeretetre.
A tanulás fontos része az is, ha a gyermekeket bevonjuk a szokásos napi tevékenységekbe. Segíthetnek teríteni, zöldséget tisztítani, kertet rendezni.
A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára. Pozitív példát mutatunk a társkapcsolatokra. Megértőek, kedvesek és őszinték leszünk, de elfogadjuk azt is, ha valaki dühös, szomorú, csalódott. A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően világos és egyszerű szabályokat állítunk fel, probléma megoldási javaslatokat teszünk. Mindezzel segítjük, hogy a gyermekek jól érezzék magukat egymás társaságában, és szociális képességeik fejlődjenek.
 
A kisgyermekek életében a mese fontos. Az állatmesék, a népmesék, a tündérmesék fejlesztik gondolkodásukat, fantáziájukat, szókincsüket. A többször hallott mesét a gyermekek lerajzolhatják, eljátszhatják.
 
NEVELŐI PROGRAM
 
Évszakokra bontva és a magyar hagyományokat, a „falusias élet” hagyományát őrizve tervezzük meg programunkat.
 
 
 
Cél:
Beszoktatás, ismerkedés a szülőkkel, gyerekekkel
Családlátogatások
Az ősszel kapcsolatos fogalmak megismerése
Időjárás, levélhullás, öltözködés
Az ősz színei (barna, sárga, piros)
Őszi gyümölcsök, őszi termények megismerése
Márton nap megünneplése
 
Módszer:
Szülővel történő fokozatos beszoktatás
Beszélgetünk az időjárásról. Melegebben kell öltözni!
Séta az őszi udvaron, levelek, termések gyűjtése
A gyerekekkel terményeket és gyümölcsöket kóstoltatunk (répa, zöldség, burgonya, káposzta, alma, körte)
Séta a természetben.
 
Versek, mondókák, énekek:
Fújja a szél a fákat
Esik az eső
Érik a szőlő
Csiga-biga gyere ki
Dombon törik a diót
Csip-csip csóka
Ez elment vadászni
 
Mesék:
Tücsök és a hangya
Öreg néne őzikéje
Kipp kopp a gesztenye gyerek
A répa
 
Kreatív tevékenységek:
Levelek préselése, ragasztása
Levélszínezés, festés
Termésekből figurák készítése
Gyurmázás
 
 
 
Cél:
A téli időjárás és természet megismerése
Tél színeinek megismerése
Ismerkedés a hóval, hóember építés
Mikulás várása
Karácsonyi készülődés
Madarak megfigyelése
Télbúcsúztatás
Farsangolás
 
Módszer:
Beszélgetünk az időjárásról. Rétegesen kell öltözködni! Hideg fogalma
Játék a hóban, hóember építés
Hó állagának megfigyelése az udvaron és a szobában
Madáretetés
Felkészítjük a gyerekeket a Mikulás érkezésére. Beszélgetünk a Mikulásról.
Mikulásról szóló mesekönyveket nézegetünk
Adventi készülődés, ráhangolódás az ünnepre
Díszek készítése, mézeskalács sütés, díszítés
Télbúcsúztatás, farsangi bál, álarc, farsangi fánk készítése, népi játékok
Zenehallgatás, tánc
 
Versek, mondókák, énekek:
Itt kopog, ott kopog
Hull a hó
Hull a pelyhes fehér hó
Kis Karácsony, nagy Karácsony
Olvadás
Konyhabál 
Télapó itt van
 
Mesék:
Öreg néne őzikéje
Téli lakoma
Barna mackó kuckója
 
 
Kreatív tevékenységek:
Papírtépés
Fenyőragasztás papírból
Tobozfestés, diófestés
Nyomdázás, gyurmázás
Farsangi szemüveg, álarcfestés
Télapókészítés kartonból
Karácsonyi díszek készítése só-liszt gyurmából
 
 
 
Cél:
Az ébredő természet megfigyelése
Öltözködés, időjárás
Tavaszi színek megismerése
Húsvét, nyuszi várás
Anyák napja
 
Módszer:
Séta az udvaron, felfedezzük a virágzó ibolyát, megnézzük a fák duzzadó rügyeit, rügyeztetés, zöldül a fű, megjelennek a bogarak, vidáman csiripelnek a madarak
Beszélgetünk az időjárásról. Melegebben süt a nap, öltözködés, kevesebb és vékonyabb ruha kell
Tojásokat és tavaszi virágokat festünk
Anyák napjára verset tanulunk, ajándékot készítünk
Gyermeknapi rendezvény (népi játékok)
Búza, egyéb zöldség magok vetése, palánták ültetése
 
Versek, mondókák, énekek:
Süss fel nap
Nyuszi Gyuszi fekszik árokban
Búj-búj zöldág
Nyuszi fülét hegyezi
Orgona ága
Hová mész te kis nyulacska
 
Mesék:
A három nyúl
Csiga biga néne
 
Kreatív tevékenységek:
Papírvirágok festése, színezése
Tojás festése, színezése
Papírvágás (ollózás, ragasztás)
Ujjfestés
Tésztából nyaklánc fűzése
Anyák napjára ajándék készítése, papírból, főzött gyurmából, vagy só-liszt gyurmából, tenyérnyomat készítése.
 
 
 
 
 
 
Cél:
Nyári időjárás ismertetése
Védelem a nyári erős naptól
Nyári gyümölcsök ismertetése
Öltözködés
Minél több időt töltünk a szabadban
 
Módszer:
Beszélgetünk az időjárásról, fejüket védjük a nap sugaraitól kalappal, bőrüket naptejjel óvjuk
Nyári élet az udvaron, homokozás, pancsolás
Nyári gyümölcsök ízlelése, kóstolása
Búzát őrölünk kis házi malomban, ismerkedés a liszttel, gyúrmázás só-liszt gyúrmával
Közös óvoda látogatás
Óvónő látogatása a bölcsödében
 
Versek, mondókák, énekek:
Ugráljunk, mint a verebek
Fújja a szél a fákat
Két kis madár ül a fán
 
Kreatív tevékenységek:
Rajzolás, színezés a kerti pavilonban
Gyurmázás
Festés
Kenyérsütés, búzakoszorú fonás
 
 
 
ÜNNEPEINK:
 
 Húsvét, Karácsony – készülődés az ünnepre, ünnepvárás, hangulatkeltés
Anyák napja- ajándék készítés a gyermekek bevonásával
Születésnapok – egyéni megemlékezés, apró ajándék
Gyermek nap, Mikulás - közös családi délután a szülőkkel, nagyszülőkkel.
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhasznált irodalom
 
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- 259/2002.(XII.18.) Kormány rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről
- A családi napközi működésének követelményei - tervezet
- Családi napközi standardok
- Forrai Katalin: Ének zene a bölcsődében
- Forrai Katalin: Ének zene a óvodában
-http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/06/103.html
-http://nepijatek.lap.hu/a_magyar_nepi_jatekok/25089522
-Lábadiné Kedves Klára: Játékiskola II. (Játékos gyermekélet a Drávaszögben és a Dráva mentén)
-http://www.homoludens.hu/nepi-jatekok